Slamsuging

Vi tilbyr slamsuging og tømming av sandfang med vår Joskin slamsugevogn.