Vi utfører forskjellige entreprenørtjenester innen landbruk og veivedlikehold.

Se i menyen for å se mer om hva vi utfører.

Vi står også til tjeneste med utleie av traktor med sjåfør,hvis du har behov for ekstra hjelp i travle onner.

Hvorfor leie entreprenør?

Bruk av oss som entreprenør gir en rekke fordeler i forhold til å ta alt arbeid selv:

Økonomiske

- Du betaler kun for timene som maskinen benyttes og slipper kostnader ved å ha overkapasitet på egne maskiner.

- Du slipper risikoen ved tunge investeringer.

- Vi tar ansvar for driftssikkerheten.

Personlig arbeidssituasjon

- Mindre eget arbeid - Mer fritid.

- Mindre belastning på kroppen.

Landbruksfaglige

- Høy teknisk standard på maskinparken.

- Kvalifiserte medarbeidere som utfører jobben.

- Vårt arbeid er kvalitetssikret og blir dokumentert.