Husdyrgjødsel

Vi utfører omrøring,utkjøring og flytting av husdyrgjødsel.

Til utkjøring benyttes Joskin Modulo 2 10000, 10 m3 vakuum vogn.

Til røring benyttes Samson RV 150,helhydraulisk gjødselmikser.

Kontakt oss for tilbud!